Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Een sterk taalbeleid als motor voor sterk taalonderwijs: Focus op leesbeleid

09/02/2023 van 09:00 - 12:00

Inhoud

Dat lezen een sleutelvaardigheid is op school en ook breder voor het participeren aan het dagelijkse leven in onze hedendaagse maatschappij, staat buiten kijf. Talrijke (inter)nationale studies wijzen er immers op dat goed en graag lezen samenhangt met schools en maatschappelijk succes. Bovendien blijkt uit deze studies dat een leesbevorderend klimaat in de klas en op school cruciaal is om op een positieve manier te sleutelen aan de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen. Een sterk uitgewerkt leesbeleid vormt daarbij een belangrijke meerwaarde.

In deze sessie zoomen we eerst in op de betekenis van graag, goed en betrokken lezen in het onderwijs. We verkennen ook samen hoe leesonderwijs dat inspeelt op deze componenten er kan uitzien in de praktijk. Verder gaan we dieper in op mogelijke bouwstenen van een sterk leesbeleid op school en hoe die in de praktijk geoperationaliseerd kunnen worden. We maken hierbij dan ook zo veel mogelijk een vertaalslag naar de praktijk van elke deelnemer door samen het bestaande leesonderwijs/leesbeleid te screenen en voorstellen te formuleren voor een plan van aanpak en/of verdere uitwerking. In het kader van deze laatste stap is het een meerwaarde om info i.v.m. het leesonderwijs/het leesbeleid op school mee te brengen naar de sessie.

Het is ondertussen tot in elke leraarskamer doorgedrongen: Nederlandse en Vlaamse leerlingen lezen niet (meer) graag (PIRLS, PISA). Bovendien lezen ze ook steeds minder goed, en dat in een doorgedreven informatiemaatschappij als de onze. Dat er ‘iets’ moet gebeuren, is duidelijk. Bij steeds meer scholen groeit het urgentiebesef om in te zetten op een structureel leesbeleid dat focust op het bevorderen van zowel technisch en begrijpend lezen als leesmotivatie én leesgedrag. In deze sessie zoomen we in op verschillende stappen die scholen kunnen doorlopen om een leesbeleidsproces op te starten en uit te rollen én dit als essentieel onderdeel van een sterk taalbeleid. Hiervoor vertrekken de presentatoren van AP Hogeschool en Odisee vanuit de ervaringen en inzichten van het tweejarig professionaliseringstraject PRO-Lezen waarbij ze i.s.m. Iedereen Leest 24 basisscholen intensief ondersteunen bij het implementeren van een leesbeleid.

 

Doelstellingen

 • Als schoolteam inzichten verwerven in de bouwstenen van een duurzaam leesbeleid;
 • Werk maken van sterk leesonderwijs gestoeld op een duurzaam leesbeleid in elke klas en op hun school;
 • Als schoolteam het belang onderschrijven van een duurzaam leesbeleid om het leesbegrip, de leestechniek, het leesgedrag én de leesmotivatie van de leerlingen te versterken;
 • Deelnemers erkennen de betekenis van goed en graag lezen in het onderwijs;
 • Deelnemers kunnen belangrijke rolmodellen zijn voor hun leerlingen op het vlak van graag en goed lezen;
 • Deelnemers zien de meerwaarde van een leesbeleid op school in (én hebben zin om ermee aan de slag te gaan);
 • Deelnemers kennen de bouwstenen van een sterk leesbeleid en kunnen er concreet mee aan de slag gaan.

 

Voor wie

Basisonderwijs:

 • schoolleiders
 • beleidsteams
 • leerkrachtenteams

 

Lesgevers

Iris Vansteelandt is als lerarenopleider en onderzoeker verbonden aan AP Hogeschool. Ze maakt bovendien als vrijwillig postdoctoraal onderzoeker deel uit van de onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren (UGent). Binnen het tweejarig professionaliseringstraject PRO LEZEN is ze i.s.m. Odisee Hogeschool en Iedereen Leest een van de vaste coaches van de 24 deelnemende scholen die een duurzaam leesbeleid uitbouwen.

 

Hoe inschrijven?

donderdag 9 februari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

€75

INSCHRIJVEN

 

Gegevens

Datum:
09/02/2023
Tijd:
09:00 - 12:00
bezoek website

Organisator

GO! Pro

Locatie

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
Brussel, 1000
+ Google Maps